BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜH. İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. iletişim - çağrı numarası

PTD İş Akımı


  • ÇED yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hazırlanmış Proje tanıtım dosyasının valiliğe sunulur.

 

  • İl çevre müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında komisyonun teşkili ile proje tanıtım dosyasının aranan kriterler çerçevesinde incelenmesi

 

  • Eğer inceleme sonucunda kriterlere uygunluk söz konusu değilse proje için ced raporu gereklidir kararı verilir ve ÇED raporu hazırlanması istenilir.

 

  • İncelenen kriterlerin uygunluğu durumunda ÇED gerekli değildir raporu hazırlanır ve bakanlığın döner sermaye işletmesine belirlenen miktarın yatırılması ile rapor alınır.