BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

PTD (PROJE TANITIM DOSYASI) İŞ AKIM ŞEMASI


  • ÇED yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hazırlanmış Proje tanıtım dosyasını (PTD), bakanlığın döner sermaye işletmesine belirlenen harç miktarın yatırılmasından sonra 
    https://eced.csb.gov.tr/ sistemi ile 
    İl Valiliğine sunulur.
  • İl çevre müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında komisyonun teşkili ile proje tanıtım dosyasının aranan kriterler çerçevesinde incelenir.

 

  • Eğer inceleme sonucunda kriterlere uygunluk söz konusu değilse eksiklik verilir,  red kararı  verilir veya proje için ÇED raporu gereklidir kararı verilir ve ÇED raporu hazırlanması istenilir.

 

  • İncelenen PTD (proje tanıtım dosyası) kriterlerin uygunluğu durumunda ÇED gerekli değildir kararı verilir.