BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) nedir?


 Gerçekleştirilmesi planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesi'nde Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması gereken rapordur.