BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜMLERİ


Emisyon Ölçümleri ve Raporlandırma
 
Yanma Gazları ölçümü (O2, CO, CO2, SO2, NOX’ler (NO Ve NO2)) 
İslilik Tayini 
Toz Tayini 
Gaz Debisinin, Sıcaklık, Hız ve Nem Yüzdesinin Tayini 
Uçucu Organik Buhar ve Gazların (VOC) Örneklemesi ve Tayini 
Klor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
Flor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
Formaldehit Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
Hidrojen sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini
Sülfürik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini 
Kükürt dioksit (SO2), Kükürt tirioksit (SO3)Örneklemesi ve Tayini 
TOC (Toplam Organik Karbon) Ölçümü
Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V) 
PCDD/PCDF Örneklemesi
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Örneklemesi ve Tayini
Deneme Yakması Ölçümleri
 İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri ve Raporlandırma
 
Ortam Havasında ve Askıda Partikül Madde Tayini
Ortam Havasında Çöken Toz Tayini
Pasif Örnekleme Metodu ile(NO2,SO2, O3, HF, HCl, NH3, VOC, BTEX) Tayini
Çöken Tozda Ağır Metal Tayini(Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn
PM10 İçerisinde Ağır Metal Tayini (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,Ni, Pb, Sb, V, Zn)
Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
 
Uluslararası Geçerliliği Olan Kısa ve Uzun Vadeli Modelleme (IMMI, EPA TANK) Çalışmaları ve Raporlandırma İşlemleri.