BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

İnşaat / Proje Danışmanlığı


BİODOĞA inşaat ve yatırım projeleri ile ilgili "Proje Yönetim Sistemleri" değerlendirilmesi, kurulması ve geliştirilmesi konularında geniş bir tecrübeye sahiptir. BİODOĞA etkili yönetim bilgi sistemi kurulmasında gerekli desteği sağlar.
 
BİODOĞA, etkili yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde destek vermektedir. BİODOĞA, Projelerin izlenmesi ve kontrolünde, yönetim ve maliyet muhasebesi metodlarının kullanılması yanında, keşif/metraj çalışmaları ve maliyet yönetimi konularında temel prensipleri kullanacak yeterli tecrübeye sahiptir. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular şöyle gruplandırılabilir;
 
İşveren Temsilcisi ve Kredi Kontrol Hizmetleri
BİODOĞA, projelerin düşünce aşamasında tamamlanma ve kapanış aşamasına kadar tüm tasarım ve uygulama aşamalarında “İŞVEREN TEMSİLCİLİĞİ” hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz, proje planlaması, bütçe uyumluluğu, maliyet kontrol, proje zaman kısıtlarının belirlenmesi ve uyulması, değişiklik emirleri, sözleşme dokümanlarının kalite şartlarına uygun olarak uyuşmazlık çözümleri konuları üzerine yogunlaşmıştır. BİODOĞA yatırımcılara, tesis yöneticilerine, tasarımcılara ve inşaat firmalarına kapsamlı proje yönetim hizmetleri sunmaktadır.
Proje Yönetim Sistemi Araçları Hizmeti (YAPITAŞI)
Proje Yönetimi Ofis Uygulamaları 
İş ve Stratejik Danışmanlık
Teknik Değerlendirme & Fizibilite Çalışmaları