BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ


Gürültü Ölçümleri

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

 

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

 

Madencilik, inşaat, rekreasyon alanları, enerji tesisleri gibi mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan cihaz, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne göre Titreşim Ölçümleri yaptırılmalıdır.

 

Bu kapsamda laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, haritalanması ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği kurum/kuruluşlardan Gürültü Ölçümü, Haritalaması ve Raporlaması Sertifikasına sahip personeller ile Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Gürültü Haritası ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

- Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlanması

- Akustik Ölçümleri, Haritalanması ve Raporlanması

- Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması.