BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

SU , ATIK SU ANALİZLERİ, GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ


pH Tayini
İletkenlik Tayini
Renk
Asidite / Alkanite Tayini
Fekal / Toplam Koliform
Toplam Katı Madde
Çözünmüş Katı Madde
Çökebilen Katı Madde
Askıda Katı Madde
Yağ Gres Tayini
Sülfit Tayini
Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Toplam Azot
Florür / Klorür
Krom +6
Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon
Siyanür / Sülfür / İyodür
Fenol / Sülfat
KOİ / BOİ5
Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik )
Silika / Bor / Baryum / Selenyum
Toplam Fosfor / Orto Fosfat