BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

MADEN ARAMA RUHSATI / GSM


MADEN ARAMA RUHSATI VEYA SERTİFİKASI ALIMIMADEN RUHSATI NASIL ALINIR
 
Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 MARBLEPORT
 
I. Grup madenler
 
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.
 
II. Grup madenler
 
a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. MARBLEPORT
 
b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. MARBLEPORT
 
III. Grup madenler
 
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
 
IV. Grup madenler
 
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört). MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
MARBLEPORT'tan
 
b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*)Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) MARBLEPORT
 
c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
V. Grup madenler
 
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
VI. Grup madenler
 
Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.
 
Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
Ruhsatlandırma işlemi gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına yapılabilmektedir. Grubu tespit edilen maden öncelikle grubuna göre maden işleri genel müdürlüğünden, o sahanın daha önce ruhsatlı olup olmadığını öğrenmek için, sorgulatma yapılır. Eğer bu sorgulatma sonucunda alanın yada sahanın boş olması durumunda;
 
Alanın mühendislik çalışması yapılarak uygun gruba, uygun koordinatlar atanarak bir alan oluşturulur. Bu alanlar;
 
I.Grup madenler için 50 HA, II. Grup madenler için 100 HA, III. Grup madenler için 500 HA, IV. Grup madenler için 2000 HA, V. Grup madenler için 5000 HA geçmeyecek şekildedir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
Alan çalışması yapıldıktan ve alan koordinatlı olarak belirlendikten sonra, Maden İşleri Genel müdürlüğüne ilk başvuru yapılır. Bu işlem için
 
1. Ruhsat /sertifika müracaat formu
 
2. İlk müracaat taahhütnamesi
 
3. Ruhsat talep harcı
 
Hazırlanarak ve ruhsat talep harcı yatırılarak başvuruda bulunulur. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 MARBLEPORT
 
Uygun görülen başvurular sonucunda Hak sahibine 2 aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında Hak sahibi aşağıdaki gerekli belgeleri, projeleri ve raporları hazırlayıp Maden İşleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.